English Vietnamese
Chọn rạp:
Chọn phim:
Chọn ngày:
Chọn lịch:
Rạp phim

Bắc Giang

Địa chỉ: Tầng trệt, Trung tâm Thương mại Big C Bắc Giang, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240 352 5633 - 0240 352 5635
4 phòng chiếu - 556 ghế
Facebook: Lotte Cinema Bac Giang


Hình ảnh rạp:

Giá vé tại Lotte Cinema Bắc Giang

Tin tức rạp phim:

  • Điểm tích lũy
  • Điện thoại liên hệ
  • Thẻ lưu đãi
  • Yêu cầu thuê rạp