English Vietnamese
Chọn rạp:
Chọn phim:
Chọn ngày:
Chọn lịch:
Rạp phim

Hạ Long

Địa chỉ: Tầng 1 Big C Hạ Long, KDC Cột 5, P Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 033 381 2980 - 033 381 2981

3 phòng chiếu - 350 ghế
Facebook: Lotte Cinema Hạ LongHình ảnh rạp:

Giá vé tại Lotte Cinema Hạ Long

Tin tức rạp phim:

  • Điểm tích lũy
  • Điện thoại liên hệ
  • Thẻ lưu đãi
  • Yêu cầu thuê rạp