English Vietnamese
Chọn rạp:
Chọn phim:
Chọn ngày:
Chọn lịch:
Rạp phim Bình Dương
Rạp phim

Bình Dương

Địa chỉ: Tầng 2, Lotte Mart Bình Dương, P.Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
ĐT: (065) 0399 0006/7
Fax: (650) 0399 0005
4 phòng chiếu, 689 ghế
Facebook: Lotte Cinema Binh Duong

Tin tức rạp phim:

  • Điểm tích lũy
  • Điện thoại liên hệ
  • Thẻ lưu đãi
  • Yêu cầu thuê rạp