English Vietnamese
Chọn rạp:
Chọn phim:
Chọn ngày:
Chọn lịch:
Rạp phim Hà Nội Hà Đông
Rạp phim

Hà Đông

Địa chỉ: Tầng 4 Mê Linh Plaza, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (043) 355 8011
Fax: (043) 355 8012
7 phòng chiếu, 861 ghế
Facebook: Lotte Cinema Hà Đông

Tin tức rạp phim:

  • Điểm tích lũy
  • Điện thoại liên hệ
  • Thẻ lưu đãi
  • Yêu cầu thuê rạp