English Vietnamese
Chọn rạp:
Chọn phim:
Chọn ngày:
Chọn lịch:
Rạp phim

Landmark

Địa chỉ: Tầng 5 Keangnam Hanoi Landmark Tower, E6 Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (043) 8378 032/5
Fax: (043) 8378 033
5 phòng chiếu, 848 ghế
Facebook: Lotte Cinema Landmark

Tin tức rạp phim:

  • Điểm tích lũy
  • Điện thoại liên hệ
  • Thẻ lưu đãi
  • Yêu cầu thuê rạp