English Vietnamese
Chọn rạp:
Chọn phim:
Chọn ngày:
Chọn lịch:
Rạp phim

Cantavil

Địa chỉ: Tầng 7, Cantavil Premier, Xa lộ Hà Nội, P.An Phú, Q.2, TP.HCM
Điện thoại: (083) 740 2323/2523
8 phòng chiếu, 1032 ghế

Tin tức rạp phim:

  • Điểm tích lũy
  • Điện thoại liên hệ
  • Thẻ lưu đãi
  • Yêu cầu thuê rạp