English Vietnamese
Chọn rạp:
Chọn phim:
Chọn ngày:
Chọn lịch:
Rạp phim Hồ Chí Minh Phú Thọ (Q11)
Rạp phim

Phú Thọ (Q11)

Tầng 4 Lotte Mart Phú Thọ, Ngã tư 3/2 và Lê Đại Hành,Quận 11, TPHCM
Điện thoại: 08.6264.2602/03
Fax: 08.6264.2608
4 phòng chiếu, 471 ghế
Facebook: Lotte Cinema Phú Thọ

Hình ảnh rạp:

  • Điểm tích lũy
  • Điện thoại liên hệ
  • Thẻ lưu đãi
  • Yêu cầu thuê rạp