English Vietnamese
Chọn rạp:
Chọn phim:
Chọn ngày:
Chọn lịch:
Rạp phim

Huế

Lotte Cinema Huế
Tầng 4 Big C Huế, 181 Bà Triệu, TP Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054 382 8822 - 054 382 8833
Fax: 054 382 4422

3 phòng chiếu - 436 ghế
Facebook: Lotte Cinema Huế

Hình ảnh rạp:

Tin tức rạp phim:

  • Điểm tích lũy
  • Điện thoại liên hệ
  • Thẻ lưu đãi
  • Yêu cầu thuê rạp