Booking

(45k - C18) THE IMMORTAL

Update : 18.09.2018 - 06:40 By : admin Viewer : 2,622
  • Start time From 25/10/2018 to 09/11/2018
  • GENREDrama, Thriller
  • ActorQuách Ngọc Ngoan, Đinh Ngọc Diệp, Jun Vũ, Thanh Tú, Cường Seven, Trương Thế Vinh, Vũ Tuấn Việt, Chiều Xuân, Bùi Bài Bình, Francois Negret…
  • DirectorVictor Vũ
  • Duration130 phút
  • Version2D Digital Vietnamese with English Subtitle
  • PRODUCTIONChánh Phương Productions
  • TheatersLotte Cinema All Sites