Đặt Vé Ngay

Hà Đông

Địa chỉ: Tầng 4 Mê Linh Plaza, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (043) 355 8011
Fax: (043) 355 8012
7 phòng chiếu, 861 ghế
Facebook: Lotte Cinema Hà Đông
Địa chỉ: Tầng 4 Mê Linh Plaza, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội