Đặt Vé Ngay

Landmark

Địa chỉ: Tầng 5 Keangnam Hanoi Landmark Tower, E6 Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (0243) 8378 032/5
5 phòng chiếu, 848 ghế
Facebook: Lotte Cinema Landmark
Địa chỉ: Tầng 5 Keangnam Hanoi Landmark Tower, E6 Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội