Đặt Vé Ngay

Cantavil

Địa chỉ: Tầng 7, Cantavil Premier, Xa lộ Hà Nội, P.An Phú, Q.2, TP.HCM
Điện thoại: (0283) 740 2323
8 phòng chiếu, 1.043 ghế
Facebook: Lotte Cinema Cantavil
Địa chỉ: Tầng 7, Cantavil Premier, Xa lộ Hà Nội, P.An Phú, Q.2, TP.HCM