Đặt Vé Ngay

Cộng Hòa

Địa chỉ: Tầng 4, Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, TPHCM
Điện thoại: (083) 811 6333/555
Fax: (083) 8115 033
6 phòng chiếu, 1,229 ghế
Facebook: Lotte Cinema Cộng Hòa
Địa chỉ: Tầng 4, Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, TPHCM