Đặt Vé Ngay

Diamond

Địa chỉ: Tầng 13 Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM
Điện thoại: (0283) 822 7841
3 phòng chiếu, 344 ghế
Facebook: Lotte Cinema Diamond
Địa chỉ: Tầng 13 Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM

Hình ảnh rạp

Phòng chiếu cao cấp với ghế ngồi cao cấp Prestige 100%

Tin tức rạp phim