Đặt Vé Ngay

Nam Sài Gòn

Địa chỉ: Tầng 3 Lotte Mart NSG, 469 Nguyễn Hữu Thọ, q7, TPHCM
ĐT: (0283) 775 2527
6 phòng chiếu, 1.472 ghế
Facebook: Lotte Cinema Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 3 Lotte Mart NSG, 469 Nguyễn Hữu Thọ, q7, TPHCM

Hình ảnh rạp

Tin tức rạp phim