Phú Thọ (Q11)

Tầng 4 Lotte Mart Phú Thọ, Ngã tư 3/2 và Lê Đại Hành,Quận 11, TPHCM
Điện thoại: 08.6264.2602/03
Fax: 08.6264.2608
4 phòng chiếu, 471 ghế
Facebook: Lotte Cinema Phú Thọ
Tầng 4 Lotte Mart Phú Thọ, Ngã tư 3/2 và Lê Đại Hành,Quận 11, TPHCM

Hình ảnh rạp

Tin tức rạp phim