Đặt Vé Ngay

Bắc Ninh

Địa chỉ: Tầng 03 , TTTM Vincom Bắc Ninh, Ngã 6, P.Suối Hoa, Tp.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: (022) 2390 3536
 05 phòng chiếu, 819 ghế
Facebook: Lotte Cinema Bắc Ninh
Địa chỉ: Tầng 03 , TTTM Vincom Bắc Ninh, Ngã 6, P.Suối Hoa, Tp.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: (022) 2390 3536

Tin tức rạp phim