Đặt Vé Ngay

Bắc Giang

Địa chỉ: Tầng trệt, Trung tâm Thương mại Big C Bắc Giang, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0204 352 5633 - 0204 352 5635
4 phòng chiếu - 556 ghế
Facebook: Lotte Cinema Bac GiangĐịa chỉ: Tầng trệt, Trung tâm Thương mại Big C Bắc Giang, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Hình ảnh rạp

Phòng chiếu Lotte Cinema Bắc Giang

Tin tức rạp phim