Đặt Vé Ngay

Hạ Long

Địa chỉ: Tầng 1 Big C Hạ Long, KDC Cột 5, P Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 381 2980 - 0203 381 2981
3 phòng chiếu - 350 ghế
Facebook: Lotte Cinema Hạ Long
Địa chỉ: Tầng 1 Big C Hạ Long, KDC Cột 5, P Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Hình ảnh rạp

Quầy bắp nước Lotte Cinema Hạ Long

Tin tức rạp phim