Đặt Vé Ngay

Ninh Bình

Địa chỉ: Tầng 1, TTTM BigC Ninh Bình, X. Ninh Phúc, TP. Ninh Bình, T. Ninh Bình  Việt Nam
Hotline: 0229 388 4566/77
4 phòng chiếu - 472 ghế
Fanpage: Lotte Cinema Ninh Binh
Địa chỉ: Tầng 1, TTTM BigC Ninh Bình, X. Ninh Phúc, TP. Ninh Bình, T. Ninh Bình  Việt Nam

Tin tức rạp phim