Đặt Vé Ngay

Phủ Lý

Địa chỉ: Tầng 4, TTTM Vincom Phủ Lý, số 42, Đ.Biên Hòa, P.Minh Khai, Tp.Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
ĐT: (0283) 775 2527
03 phòng chiếu,  285 ghế
Facebook: Lotte Cinema Phủ Lý

Địa chỉ: Tầng 4, TTTM Vincom Phủ Lý, số 42, Đ.Biên Hòa, P.Minh Khai, Tp.Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
ĐT: (0283) 775 2527
03 phòng chiếu,  285 ghế
Facebook: Lotte Cinema Phủ Lý