Đặt Vé Ngay

Việt Trì

Địa điểm: Lotte Cinema Việt Trì - Tầng 5 Vincom, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Hotline: 0210 3868 393
4 phòng chiếu - 631 ghế
Fanpage: Lotte Cinema Viet Tri


Địa điểm: Lotte Cinema Việt Trì - Tầng 5 Vincom, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Hotline: 0210 3868 393