Đặt Vé Ngay

Đồng Hới

Địa chỉ: Tầng 3 Vincom, P Hải Đính, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
ĐT: 023 2377 2727
3 phòng chiếu - 344 ghế
Facebook Lotte Cinema Đồng Hới
Địa chỉ: Tầng 3 Vincom, P Hải Đính, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Hình ảnh rạp

Tin tức rạp phim