Đặt Vé Ngay

Huế

Lotte Cinema Huế
Tầng 4 Big C Huế, 181 Bà Triệu, TP Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0234 828 822 - 0234 828 833
3 phòng chiếu - 436 ghế
Facebook: Lotte Cinema Huế


Lotte Cinema Huế

Hình ảnh rạp

Tin tức rạp phim