Đặt Vé Ngay

Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
ĐT: (0236) 3679 667/8
4 phòng chiếu, 479 ghế
Facebook: Lotte Cinema Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Tin tức rạp phim