Đặt Vé Ngay

Nha Trang

Địa chỉ: Tầng 5 Vincom, 60 Thái Nguyên, Phường Phương Sài, Nha  Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3824 884
Fax: (0258) 3824 880
4 phòng chiếu, 473 ghế
Facebook: Lotte Cinema Nha Trang
Địa chỉ: Tầng 5 Vincom, 60 Thái Nguyên, Phường Phương Sài, Nha  Trang, Khánh Hòa