ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN LOTTE CINEMA TẠI DAIRY QUEEN

Đăng ngày : 28.11.2017 - 05:28      Bởi : admin      Lượt xem : 4.101

Địa điểm: Hệ thống cửa hàng Dairy Queen

Thời gian: 01.12.2017 - 31.01.2018

Nội dung:
+ Khách hàng có thẻ thành viên của Lotte Cinema
+ Được giảm ngay 15% tổng bill Dairy Queen. Chương trình không áp dụng kèm các chương trình khuyến mãi khác
+ Danh sách cửa hàng của Dairy Queen tại Việt Nam


DAIRY-QUEEN-A3-01.jpg